L’Ajuntament

Associació Defensa Forestal

Què són les ADF?

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Les agrupacions de defensa forestal es van regular a partir de l’any 1986 com a conseqüència del programa “Foc Verd”, elaborat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, l’origen cal cercar-lo en els antics grups d’extinció d’incendis i auxili immediat que es van començar a formar a principis dels anys seixanta a Catalunya.

Objectius i finalitats de les ADF

– Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d’incendis forestals.
– Col·laboració activa en l’organització, el control i l’execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General del Medi Natural en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
– Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
– Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l’ADF.
– Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d’infraestructura, xarxa de camins i punts d’aigua.
– Suport a l’extinció d’incendis forestal

Àmbit d’actuació d’una ADF

L’àmbit territorial d’una ADF pot ser municipal o supramunicipal, segons les masses forestals que hi pertanyin i dels seus límits. Poden formar part d’una ADF:

– Els propietaris forestals
– Els ajuntaments
– Les associacions de propietaris forestals constituïdes legalment
– Les organitzacions professionals agràries
– Les associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, vinculades al municipi o als municipis en qüestió

 

ADF HORTONENCA

Comparteix-ho:

Share via emailShare on Facebook+1Share on Twitter