Notícies

Comencen les obres de reordenació d’un tram del carrer Major

A partir del 12 de febrer començaran les obres de reordenació del tram del carrer Major comprès entre el passeig de Marimon Llança i l’encreuament amb el carrer Santa Filomena i el camí de Can Canyes. Aquesta actuació tindrà una durada de 6 mesos aproximadament.

Per a millorar, en aquest tram del carrer Major, les instal·lacions, l’accessibilitat i la coexistència dels usuaris, així com la qualitat ambiental, i aconseguir zones d’estada per als vianants, es construiran plataformes úniques en tot l’espai públic. Es mantindran 1,60 metres lliures per a la circulació dels transeünts al costat de la plaça de Marimon Llança i de La Sala. A l’altra banda, l’amplada de pas serà variable, però sempre major a l’existent actualment. S’establirà una franja de 2,90 m d’ample al llarg de tot el carrer, destinat a la circulació de vehicles, amb un sol sentit. Entre la franja de circulació rodada i el pas més ample pels usuaris, es col·locaran de nou diferents elements presents al carrer: arbrat, enllumenat, mobiliari urbà i espais de càrrega i descàrrega. S’utilitzarà un paviment de llambordes de mida petita, llis i permeable, marcant així el caràcter diferenciat del carrer Major respecte als altres espais del voltant. S’ubicaran també canals de drenatge perpendiculars al pendent principal; i s’executaran noves instal·lacions de recollida d’aigua i de clavegueram connectades als extrems de les ja existents.

Durant el termini de les obres, els carrers Ronda de les Escoles i Generalitat, en els trams que trobareu indicats en el PDF, canviaran el seu sentit de circulació. En l’àmbit del carrer Major així com en els carrers adjacents, les afectacions seran puntuals, per la qual cosa, l’ajuntament anirà informant de les modificacions durant el transcurs de les mateixes. Trobareu més informació en el PDF:

Sentit circulació

A més, el recorregut de la llançadora es veurà afectat. Les parades es traslladaran als punts indicats en el PDF:

Parades llançadora

 

Comparteix-ho:

Share via emailShare on Facebook+1Share on Twitter