Ordenança fiscal núm. 20 comprovacions activitats

TAXA PER LLICENCIES O COMPROVACIONS D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME

Darrera actualització: 08.01.2021 | 10:07