Ordenança fiscal núm. 20 comprovacions activitats

TAXA PER LLICENCIES O COMPROVACIONS D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME

Darrera actualització: 14.02.2019 | 15:08