Llicència d'obres menors

Quin cost té:

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

Els terminis per a l’execució de les obres són d’un any per iniciar-les i de tres per acabar-les, ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.


Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar-les o acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, i aquestes no s’han iniciat ni finalitzat.

Cal aportar:

 • Sol·licitud obres menors

 • Autoliquidació de la llicència

  Autoliquidació de l'import total a ingressar per aquest tipus d'obres

 • Altres documents a aportar

  • Document en el qual es descriu, per escrit o gràficament, l’estat actual i final de les obres (o fotografies, croquis,...)
  • Plànol d’emplaçament.
  • Fotografies de les façanes (10 x 15 cm) amb voreres i elements urbans confrontats.
  • Fitxa cadastral.
  • Últim rebut de liquidació de la cotització de la Seguretat o altra justificació d’estar al corrent de pagament de la SS, del contractista.
  • Sol·licitud, si s’escau, d’ocupació de via pública temporal.
  • Projecte tècnic visat
  • Assumeix tècnic

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les Oficines d'Atenció al Ciutadà

Oficina d'atenció al ciutadà

Major, 36 - 08791 Sant Llorenç d'Hortons - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 937 716 000
Fax: 937 716 308
Adreça electrònica: st.llorensh@ajhortons.cat
Horari:  
dilluns i dimecres de 8 a 14.30 h i de 16.00 a 19.30 h;
dimarts, de 8 a 14.30 h;
dijous i divendres, de 8 a 14 h.

Horari juliol:
El mateix horari, només s'obre la tarda de dilluns.

Horari agost:
El mateix horari, no s'obre cap tarda.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 07.10.2022 | 10:25