IX convocatòria del Concurs de pintura ràpida Viart 2023

IX CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA VIART 2023 MEMORIAL SALVADOR ALIBAU.

IX CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA VIART 2023 MEMORIAL SALVADOR ALIBAU.

Convocatòria:

Nom del concurs: IX Concurs de pintura ràpida ViArt 2023 Memorial Salvador Alibau.

Dia del concurs: 22 d’abril 2023

Inscripcions:

 • st.llorensh@ajhortons.cat
 • Entre les 9h i 9:30h del matí a l’Ajuntament de Sant Llorençd’Hortons (Cr. Major 36) per ésser segellats i fer la inscripció corresponent.
 • Es poden presentar com a màxim dos suports per a treballs a l’oli i quatre per altres tècniques.
 • El quadre només s’acceptarà preparat en un sol color en el cas de les teles.
 • Inscripcions gratuïtes

Finalització del concurs:

 • A les 13:30h es portaran les obres al mateix punt d’inscripció, es farà entrega d’un document per identificar l’obra.
 • Valoració de les obres de 13.30 a 14:00h.
 • Es farà l’entrega de premis a les 14h al mateix punt del segellat de les obres.

Premis:

 1. Adults:
 • 1r Premi ViArt, 400 €. De conformitat amb l’article 99 del R.D. 439/2007, de 30 de març, s’aplicarà la retenció de l’IRPF corresponent.
 • 1r Premi ViArt per l’artista resident a Sant Llorenç d’Hortons, 200 €
 • Accèssit, 200 €.
 1. Infantil:
 • Primer premi local, consistent en material de pintura valorat en 60€
 • Primer premi general, consistent en material de pintura valorat en 60€

Jurat:

 • Pep Andrade, professor de pintura
 • Jaume Julibert Moliné, Regidor de Cultura
 • Lluís Masachs, il·lustrador i pintor
 • Anna Maria Almirall, pintura i escultura

Tema:

 • Lliure

Recollida d'obres:

 • La recollida d’obres serà a partir del dilluns 24 d’abril, presentant el corresponent resguard que indicarà el lloc on s’ha de recollir. L’organització del concurs entendrà que els participants renuncien a les obres que no hagin estat recollides abans del 2 de juny de 2023. Aquestes quedaran en propietat de l’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons.

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les bases. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que no hagi estat previst en aquestes bases

En la liquidació dels premis atorgats al Concurs de pintura ràpida Viart 2023, s’aplicarà la retenció d’IRPF previst a l’art. 75.2.c del R.D. 439/2007, del 30 de març. S’exceptuen els premis amb una base de retenció (quantia) que no excedeixi de 300 euros (article 75.3.f del LIRPF). Per els premis que superin aquesta quantitat, el percentatge de retenció sobre els premis serà d’un 19%, tal i com es disposa en l’article 101.7 de la LIRPF

Darrera actualització: 15.03.2023 | 10:11
Darrera actualització: 15.03.2023 | 10:11