Mesures de prevenció per a la circulació per la via pública

Dimarts, 17 de març de 2020 a les 00:00

Només es podrà circular per la via pública quan sigui imprescindible.

BAN

    L'Ajuntament ANUNCIA MESURES  DE PREVENCIÓ PER A LA CIRCULACIÓ PER LA VIA PÚBLICA A LA FASE D’ALERTA PEL COVID-19

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19, Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons continua adoptant els protocols necessaris per fer front a la pandèmia COVID-19, en compliment de les mesures dictades per les autoritats competents en matèria de salut pública. És per això que es recorda que els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.
  4. Tornar al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
  7. Per causa de força major o per situació de necessitat.
  8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

     

 

 

 

L’alcalde              
Jordi Ferrer Durich
Sant Llorenç d’Hortons, 17 de març de 2020          

Darrera actualització: 17.03.2020 | 13:23