DESTAQUEM
AGENDA D'ACTIVITATS
ACCESSOS DIRECTES
TAULER D'ANUNCIS

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ACORD INICIAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 i DE L'ORDENANÇA FISCAL NUM 13

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ACORD INICIAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA I DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT REGULADOR DE L'ÚS DEL CENTRE CULTURAL JOANA RASPALL

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT REGULADOR DE L'ÚS DEL CENTRE CULTURAL JOANA RASPALL (INCLOU TEXT ÍNTEGRE)

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS DEL CENTRE CULTURAL JOANA RASPALL DE SANT LLORENÇ D'HORTONS

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE L'ÚS DEL CENTRE CULTURAL JOANA RASPALL DE SANT LLORENÇ D'HORTONS

ANUNCI BORSA TREBALL OFICIALS 2ª BRIGADA MUNICIPAL PLA LOCAL OCUPACIÓ 2022

ANUNCI BORSA TREBALL OFICIALS 2ª BRIGADA MUNICIPAL PLA LOCAL OCUPACIÓ 2022
Anar al tauler d'anuncis