Plaques solars

Quin cost té:

Segons ordenança

Quan es dóna resposta:

Cal adjuntar a la instància genèrica tots aquests documents que cal aportar.
Si la sol·licitud es fa per habitatge en SÒL NO URBÀ, la sol·licitud ha de ser llicència d’obres menors i la mateixa documentació (projecte, pressupost...)

Finalitzada la instal·lació i sempre que es doni compliment a la normativa urbanística d’aplicació, podeu fer la sol·licitud de bonificació de l’IBI per mitjà d’instància genèrica a la web de l’Ajuntament, adjuntant la següent documentació:

1. Certificat final de la instal·lació

2. Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal·lació de baixa tensió.

3. Document acreditatiu d’acompliment del procediment administratiu i de la inscripció en el Registre d’Autoconsum de Catalunya d’una instal·lació generadora


Cal aportar:

 • Projecte
 • Pressupost
 • Alta instal·lador de les plaques
 • Assumeix tècnic
 • Model de comunicació prèvia

  S'ha de marcar la casella de substitució, reparació o millora d'instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, telefonia, sanejament i ventilació i climatització)

 • Model autoliquidació

 • Justificant de pagament

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals, demanant hora a l'OAC

Oficina d'atenció al ciutadà

Major, 36 - 08791 Sant Llorenç d'Hortons - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 937 716 000
Fax: 937 716 308
Adreça electrònica: st.llorensh@ajhortons.cat
Horari:  
dilluns i dimecres de 8 a 14.30 h i de 16.00 a 19.30 h;
dimarts, de 8 a 14.30 h;
dijous i divendres, de 8 a 14 h.

Horari juliol:
El mateix horari, només s'obre la tarda de dilluns.

Horari agost:
El mateix horari, no s'obre cap tarda.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 24.01.2024 | 12:17