Dona - violència masclista / eines

Acolliment temporal en un lloc segur

Serveis socials Concell Comarcal Alt Penedès: Tel. 93 890 00 00 ext. 400 

Facilita a les dones que han estat o que estan sotmeses a situacions de violència masclista, i a llurs fills i filles, l’acolliment temporal, de curta durada, en un espai segur, confortable i respectuós amb la seva intimitat, per garantir llur seguretat personal.

També facilita recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi.

  • Telèfon 900 900 120 d'atenció a les dones víctimes de violència masclista - La Generalitat disposa d'un telèfon d'atenció que funciona 24h al dia els 365 dies de l'any.

Teleassistència per a dones víctimes de violència masclista

Serveis socials Concell Comarcal Alt Penedès: Tel. 93 890 00 00 ext. 400 

Dispositiu de telefonia mòbil i telecomunicació (accessible per a persones amb discapacitat auditiva) que permet que les usuàries puguin contactar amb un centre atès per personal específicament preparat per donar una resposta d’emergència adequada a la seva situació, bé amb mitjans propis o mobilitzant altres recursos humans i materials.

El Centre d’Atenció ofereix una atenció immediata i a distància i assegura una resposta ràpida a les eventualitats que puguin sorgir, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i allà on es trobin.

Des del Centre d’Atenció es contacta periòdicament amb les usuàries amb l’objectiu de realitzar un seguiment permanent

  • Telèfon 900 900 120 d'atenció a les dones víctimes de violència masclista - La Generalitat disposa d'un telèfon d'atenció que funciona 24h al dia els 365 dies de l'any.

DONA - Orientació jurídica

Serveis socials Concell Comarcal Alt Penedès: Tel. 93 890 00 00 ext. 400 

Consulta personal i confidencial amb una advocada per tractar temes sobre dret de família, conflictes de propietats, drets laborals, assetjament, violència masclista o dificultats personals.

DONA - Atenció psicològica

Serveis socials Concell Comarcal Alt Penedès: Tel. 93 890 00 00 ext. 400 

Consulta personal i confidencial amb una psicòloga per tractar temes sobre sexualitat, relacions de parella, atenció als fills, elaboració del dol.

Línia d’atenció a les dones en situació de violència: 900 900 120

L’atenció telefònica de la línia 900900120 i de correu electrònic, 900900120@gencat.cat és un servei gratuït i confidencial, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Aquest servei atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones. 

Darrera actualització: 23.11.2023 | 13:51
Darrera actualització: 23.11.2023 | 13:51