Vull fer un esdeveniment al poble

Documentació necessària per presentar a l'ajuntament.

Qui pot sol·licitar fer un esdeveniment al poble?

Fins quina hora pot durar la festa?

Per conèixer els horaris generals d'obertura i tancament dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives, us heu d'adreçar a la normativa al respecte que és l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre.

A més dels horaris generals, la llei ha establert ampliacions automàtiques de l'horari en determinades èpoques de l'any, el Nadal, el Cap d'Any, la Setmana Santa, les vacances d'estiu, el Carnestoltes, així com durant les festivitats locals o patronals de cada municipi, les revetlles populars o els esdeveniments de caràcter firal.

L'ordre d'horaris al qual ens hem referit fixa un model de màxims, però els alcaldes tenen la competència, dins dels seus termes municipals, d'establir reduccions de l'horari per raons de seguretat i de molèsties pels veïns.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/03_creixer_i_consolidar-vos/04_regulacio_del_negoci/06_horaris_de_bars_restaurants_i_espectacles_publics/

Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari

Definició d'espectacle públic i activitat recreativa de caràcter extraordinari

Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, segons l'article 42.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, en relació amb l'article 108 i l'apartat V.b) de l'annex I del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost, són les que es duen a terme esporàdicament, en establiments oberts al públic, que tenen llicència, autorització o comunicació prèvia, per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar. També ho són els que es duen a terme en espais oberts al públic i altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiment obert al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles públics o les activitats recreatives extraordinàries esmentades.

Tràmit a la Generalitat: link

Permís de foc

Autorització o comunicació per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal

Consulta a continuació totes les opcions vinculades a aquest tràmit. Selecciona la que correspongui amb el teu cas i podràs accedir a tota la informació i condicions de tramitació

Tràmit a la Generalitat ( es requereix 15 dies d'anticipació a la data de l'esdeveniment mínim): Link

Esdeveniments subvencionables

Darrera actualització: 25.09.2023 | 09:11
Darrera actualització: 25.09.2023 | 09:11