Oberta la preinscripció a l'Escola Bressol. Curs 2024-25

Del 8 al 21 de maig de 2024 a les 09.00 h

Oberta la preinscripció a l'Escola Bressol Els Gotims pel curs 2024-25 i per infants de 0 a 3 anys:

Del 8 al 21 de maig de 2024

PRESENCIAL: Presentar la sol·licitud i la documentació a l’OAC de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons.

TELEMÀTIC: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/

Documentació que cal entregar

  • Imprès de sol·licitud de preinscripció: la trobareu a la web del Departament d'Ensenyament (enllaç al final d’aquest díptic)
  • Llibre de família (pàgina on està inscrit l'infant)
  • DNI del pare, mare o tutor legal
  • Targeta sanitària de l'infant.

Documentació a enviar en cas d'al·legar certs criteris de prioritat:

  • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  • Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans. Es consulten electrònicament les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

*Tota la documentació ha de ser original, no cal portar fotocòpies.

Darrera actualització: 08.05.2024 | 14:04