El Consell Comarcal de l’Alt Penedès tramita subvencions per a la rehabilitació d’edificis

Dimecres, 26 de juny de 2019 a les 00:00

El 20 de setembre finalitzarà el termini per sol·licitar les subvencions per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis residencials. Aquests ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que tramita el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, tenen com a finalitat fomentar la millora de l’accessibilitat, de la seguretat d’utilització, de l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels edificis i la seva conservació en general.

Poden sol·licitar-les les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris, els propietaris únics d'edificis d'habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. També poden demanar-les les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis, i les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis. En qualsevol cas, un mínim del 50% dels habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris. En el cas d’habitatges unifamiliars, han de ser el domicili habitual i permanent en el moment de demanar la subvenció. Amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud, els edificis han de disposar de l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) i del certificat d'eficiència energètica (CEE).

Les obres de rehabilitació han de començar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció i l’execució no podrà excedir els 24 mesos. L’import de les subvencions s’establirà en funció dels costos subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l’edifici.

Les persones interessades a rebre més informació o a tramitar aquestes subvencions, es poden adreçar al Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Tel. 93 890 00 00 – Cita prèvia) i als serveis d’Habitatge dels ajuntaments de Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia.

Darrera actualització: 26.06.2019 | 10:19