Grip aviària: consells i mesures de prevenció

Dijous, 13 de gener de 2022 a les 00:00

És obligatori que tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC

Arran de la confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges al municipi de Soses (Lleida), el passat 4 de gener, la Generalitat de Catalunya insta a totes les explotacions avícoles i corrals d’aviram del territori de Catalunya a l’aplicació de  mesures de bioseguretat i destaca l'obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

En tractar-se d’aus salvatges, la detecció d’IAAP no implica modificacions en l’estatus sanitari del país respecte la IA. Per tant, tot el territori de Catalunya manté l’estatus de lliure d’Influença Aviària i els Països Membre de la OIE no poden imposar restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes.

Però, tot i que no és una mesura sanitària obligatòria en aquest cas, com a mesura de precaució s’ha establert  una zona de control (3 km) i una zona de seguiment (10 km) al voltant de la localització de les aus salvatges positives. Els Serveis Veterinaris Oficials del DACC han realitzat visites de control a totes les explotacions d’aus de corral ubicades en aquestes zones per tal de comprovar-ne les mesures de bioseguretat i realitzar vigilància passiva.

Mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària

  • Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
  • Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres especies d'aus de corral.
  • Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure (es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d'aus silvestres prèvia sol·licitud).
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).
  • Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
  • Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003).

Signes per a la detecció d’un possible focus d’Influença Aviària en explotacions avícoles

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%. 
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. 
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d'influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.).

A més, l’Ajuntament recorda que és obligatori que tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC.

Darrera actualització: 12.01.2022 | 11:48