L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons signa un conveni amb la Diputació de Barcelona i altres ens de la província per a la prevenció d’incendis forestals

Diumenge, 13 de de febrer de 2022 a les 00:00

El text té com a objectiu fomentar la gestió forestal estratègica i la promoció de l’activitat agrària com a eines per a contrarestar l’abandonament que pateixen molts boscos de la demarcació

L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons ha signat un conveni amb la Diputació de Barcelona per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica. Els objectius principals de l’acord són quatre. En primer lloc, reduir el risc de grans incendis forestals i l’afectació d’aquests a persones i béns mitjançant actuacions que modifiquin el model de combustible en Àrees de Gestió Prioritària. En segon lloc, restaurar les zones forestals afectades per incendis i altres pertorbacions. En tercer lloc, impulsar les iniciatives en el territori que directa o indirectament ajudin a trencar la continuïtat forestal del paisatge i a reduir la càrrega de combustible. I, finalment, millorar l’adaptació dels espais agroforestals als efectes del canvi climàtic.

Aquest conveni s’emmarca en la necessitat d’articular accions conjuntes al territori que fomentin un ús estratègic dels espais forestals i contrarestin l’abandonament que pateixen gran part dels boscos de la demarcació barcelonina, que els fa més susceptibles de patir pertorbacions naturals, com ara els incendis forestals.

En virtut del conveni signat, l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons es compromet a:

  • Divulgar els treballs objecte del conveni entre els propietaris forestals del municipi
  • Posar a disposició personal per a l’organització de reunions i actes informatius
  • Posar a disposició els mitjans locals públics de comunicació per tal de difondre les accions establertes en el marc del conveni i convocar sessions informatives
  • Col·laborar en l’obtenció dels permisos i llicències necessaris per a l’execució de les accions que es derivin del conveni
  • Elevar al Ple de l’Ajuntament les propostes d’exempció o de bonificació de pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que gravi les actuacions previstes en el conveni i en els corresponents Programes Anuals d’Actuacions
  • Promoure en els equipaments públics municipals l’ús preferent de la biomassa forestal procedent de les Àrees de Gestió Prioritària
  • Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el conveni
  • Contribuir al finançament dels Programes Anuals d’Actuacions en la mesura que ho permeti la disponibilitat pressupostària anual

De la seva banda, la Diputació de Barcelona es compromet a:

  • Destinar, a temps parcial, un tècnic forestal a l’impuls del conveni.
  • Obtenir els permisos i llicències necessaris per a l’execució de les accions objecte de l’acord i que siguin competència de la Diputació de Barcelona i posar-los a disposició de la direcció facultativa dels treballs.

El conveni també ha estat subscrit pels següents ajuntaments: Castellví de la Marca, Font-Rubí, La Granada, Les Cabanyes, Mediona, Pacs del Penedès, el Pla del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vilafranca del Penedès i Vilobí del Penedès. I també per la Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès.

Darrera actualització: 16.02.2022 | 13:40