Obert el període per sol·licitar ajuts per a l’estudi d’idiomes estrangers durant el curs 2021-2022

Dijous, 7 de juliol de 2022 a les 00:00

El període de sol·licitud dels ajuts serà entre l’1 de juliol i el 31 d’octubre de 2022

La Junta de Govern Local va aprovar el passat dimecres 15 de juny la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a l’estudi d’idiomes estrangers durant el curs 2021-2022 (concretament, entre l’1 de setembre de 2021 i el 30 de juny de 2022).

El període de sol·licitud dels ajuts serà entre els dies 1 de juliol i 31 d ’octubre de 2022, i els sol·licitants hauran de presentar la documentació indicada a les bases reguladores al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, així com complir els requisits que allà també es fixen.

Aquests ajuts aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03 -323-48120 del pressupost municipal de 2022, que disposa d’un crèdit de 3.000 euros; i el consistori podrà ampliar aquest crèdit, d’acord amb els procediments establerts, si és necessari.

Documentació que s’ha d’aportar

La documentació que s’ha d’aportar per tal de poder accedir als ajuts és la següent:

  • Sol·licitud que trobareu en aquest enllaç (emplenada i signada).
  •  DNI/NIE del sol·licitant i dels estudiants de l’idioma estranger.
  •  Justificant de la despesa incorreguda-
  • Acreditació de la realització del curs emesa pel centre d’estudis o acadèmia, on s’indicarà l’idioma estudiat, el nivell, la data d’inici i final i l’assistència al mateix per part de l’alumne.
Darrera actualització: 13.07.2022 | 12:19