Obertes les preinscripcions pel curs 2023/2024 a l’Escola Bressol Els Gotims

Dilluns, 8 de maig de 2023 a les 00:00

Les sol·licituds es poden presentar del 8 al 19 de maig de forma presencial a l’Ajuntament o per via telemàtica al web municipal presentant una instància genèrica. 

Avui dilluns 8 de maig comença el període de preinscripció a l’Escola Bressol Municipal Els Gotims pel curs 2023/2024. La preinscripció es pot realitzar presencialment -presentant la sol·licitud i la documentació específica a l’OAC de l’Ajuntament- o de manera telemàtica -a través de la pàgina web de l’Ajuntament-. El termini de presentació de sol·licituds acabarà el divendres 19 de maig.

Documentació que cal entregar:

 • Imprès de sol·licitud de preinscripció.
 • Llibre de família (pàgina on està inscrit l'infant) o certificació literal d’inscripció de naixement del nadó conforme consta inscrit al registre individual de la persona del Registre Civil – Ministeri de Justícia.
 • DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Targeta sanitària de l'infant.

Documentació a enviar en cas d'al·legar certs criteris de prioritat:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans. Es consulten electrònicament les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Tota la documentació que s’aporti ha de ser original, i no cal portar fotocòpies.

Calendari:

 • 1 de juny: publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional.
 • Del 2 al 8 de juny: presentació de reclamacions.
 • 15 de juny: publicació de la llista d’admesos/es.
 • Del 16 al 22 de juny: període de matrícula.
   
Darrera actualització: 08.05.2023 | 12:42