Pere Martorell pren possessió com a nou jutge de pau suplent de Sant Llorenç d’Hortons

Dimarts, 5 de d’abril de 2022 a les 00:00

El passat 24 de març va jurar el càrrec al decanat de Vilafranca del Penedès.

Pere Martorell ha pres possessió el dilluns 4 d’abril com a nou jutge de pau suplent de Sant Llorenç d’Hortons. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va requerir el 28 de setembre de l’any passat a l’Ajuntament que proposés una persona idònia per aquest càrrec, i el 5 de novembre el consistori va obrir un període per tal que es presentessin candidats.

Finalment, es van presentar dos candidats i el ple municipal celebrat el 21 de novembre de 2021 va escollir per majoria absoluta a Pere Martorell Torrents. Seguidament, el 8 de març, la sala del govern del TSJC va acordar nomenar Martorell com a jutge de pau suplent, tal i com la corporació havia proposat.

El 24 de març  d’enguany Martorell va jurar el càrrec al decanat de Vilafranca del Penedès, partit judicial al qual pertany Sant Llorenç d’Hortons. I ha estat aquest dilluns 4 d’abril quan Martorell ha pres possessió del càrrec davant l’alcalde, Jordi Ferrer, i el secretari de l’Ajuntament.

El jutge titular de pau del municipi, que va ser nomenat el 9 de novembre de 2021, és Antonio Fernández Ramos. El telèfon per a contactar amb el jutjat de pau de Sant Llorenç d’Hortons és el 93 771 60 00.

Justícia de pau

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció -com és el cas de Sant Llorenç d’Hortons-, i són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys. Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals (s'exceptuen les relatives a l'exercici d'activitats professionals o mercantils).

Per ser jutge de pau no fa falta ser llicenciat en dret, i tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90 euros, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

Igualment, els jutges de pau són competents, per delegació del Jutge Encarregat del cap del seu partit judicial, en matèria de Registre Civil, i practiquen les inscripcions corresponents als llibres I a III (sobre naixements, matrimonis i defuncions), s’exclouen les relatives al llibre IV (tuteles) de les quals en són competents. De la mateixa manera, emeten els certificats acreditatius referits al seu àmbit de competència.

Darrera actualització: 04.04.2022 | 17:36