Període de preinscripció de l'Escola Bressol Municipal Els Gotims

Dijous, 6 de maig de 2021 a les 00:00

Del 10 al 21 de maig podeu descarregar-vos l'imprès al web de la Generalitat http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20471-infantil-primer-cicle?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 o a l'enllaç de la notícia

L'Escola Bressol Municipal els Gotims obre el període de preinscripció del 10 al 21 de maig de 2021. Aquesta pot realitzar-se d eforma presencial, presentant la sol·licitud i documentació a l'OAC de l'Ajuntament amb cita prèvia al 93 771 60 00 per concretar dia i hora. També pot presentar-se telemàticament www.ajhortons.cat 
La documentació necessària a lliurar és l'imprès de sol·lcitud de preinscripció que teniu als enllaços de la notícia, el Llibre de família (la pàgina on està inscrit l'infant) el DNI del pare, mare o tutor legal i la targeta sanitària de l'infant. 
Si al·egueu criteris de prioritat heu de presentar la documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. Discapacitat de l'alumne o aluma, pare, mare o germans. Es consulten electrònicament les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Tota la documentació ha de ser original, no cal portar fotofòpies.  

Darrera actualització: 06.05.2021 | 13:02