Sant Llorenç obre el termini dels ajuts per a la taxa de residus comercials per a empreses

Dimarts, 2 de març de 2021 a les 00:00

Es poden sol·licitar des de l'1 al 26 de març mitjançant el models d'intàncies que hi ha a les bases adjuntes

S'ha obert el termini per sol·licitar les subvencions per a la taxa de recollida de residus comercials a les activitats econòmiques de Sant Llorenç d'Hortons amb motiu del tancament de l'activitat derivat de l'Estat d'Alarma provocada per la crisi sanitària de la Covid-19. L'Ajuntament ha impulsat aquestes subvencions amb la finalitat de pal·liar l'afectació negativa que per a l'activitat professional del col·lectiu de persones autònomes i empreses que han hagut de tancar per la crisi sanitària, com a conseqüència de la qual es va procedir a la declaració de l'estat d'alarma en data 14 de març de 2020 i s'han adoptat diverses mesures per pal·liar els seus efectes, entre d'altres l'obligació del tancament de la gran majoria d'establiments comercials minoristes.
Poden sol·licitar aquesta subvenció persones físiques empadronades a Sant Llorenç d'Hortons o que en cas de no esta empadronades tinguin activitat únicament a Sant Llorenç d'Hortons, o aquelles persones jurídiques que tinguin activitats únicament al municipi i amb seu social a Sant Llorenç d'Hortons que tributen per taxa d'escombraries comercials al nostre municipi.
Les bases que s'adjunten a la notícia especifiquen les condicions i requisits, així com la documentació a presentar. Pel que fa a la documentació s'inclou a les bases la instància de sol·licitud, així com la declaració responsable. A més, els sol·licitants hauran d'aportar el certificats acreditatius del compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social i am la hisenda municipal. Així mateix s'ha d'acreditar que l'activitat ha patit una disminució en els ingressos durant els mesos d'Estat d'Alarma durant el 2020.
La subvenció atorgada serà l'import corresponent al 33,33% del rebut d'escombraries comercials corresponent a l'exercici 2020.
Les sol·licituds s'han de presentar a l'Ajuntament amb els formularis que hi ha a les bases que s'adjunten a la notícia en el període comprès entre l'1 de març i el 26 de març.
L'Ajuntament hi destina per a aquests ajuts 3.000 euros, els quals podran ampliar-se d'acord amb els procediments  establers. 

Darrera actualització: 06.03.2021 | 19:47