S'obre el període per demanar ajuts per a l'estudi d'idiomes estrangers durant els curs 2020/2021

Dilluns, 28 de juny de 2021 a les 00:00

S'adjunta el model de sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquesta notícia

Des de l'1 de juliol i fins el 23 del mateix mes s'obre el termini per presentar la documentació per demanar els ajuts per a l'estudi d'idiomes durant el curs 2020 i 2021 (entre l'1 de setembre de 2020 i el 30 de juny de 2021). Les sol·licituds es poden presentar a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons amb el model de sol·licitud que s'adjunta en aquesta notícia i que es pot descarregar per a la seva cumplimenació. 
Aquests ajuts tenen dos bjectius principals: ajudar a les famílies amb les despeses relatives a l’estudi d’idiomes estrangers per part dels seus membres més joves. i  promoure l’estudi d’idiomes estrangers entre els veïns del municipi més joves (fins a 16 anys, inclosos).

Per concórrer a la convocatòria, els interessats hauran de reunir els següents requitits: a) Estar empadronats al municipi. b) Tenir fins a 16 anys, inclosos (o complir-los l’any objecte de la convocatòria). c) La família ha d’haver abonat l’import del curs de l’idioma pel qual es demana l’ajut i acreditar l’assistència al mateix. d) El sol·licitant de l’ajut ha de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Ajuntament. 

 

Darrera actualització: 28.06.2021 | 19:27