Ordenança fiscal núm. 38 General recaptació

ORDENANÇA  GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

Darrera actualització: 15.01.2019 | 15:06