Contactar

Contacte general de l'Ajuntament

Adreça:Major, 36

Telèfon:937716000

Fax:937716308

Adreça Electrònica:st.llorensh@ajhortons.cat

Tanca Formulari

Formulari de contacte

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament de les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 30.01.2019 | 12:00
Darrera actualització: 30.01.2019 | 12:00