Convocatòria d'ajuts de la Generalitat a persones treballadores afectades per ERTO, autònoms i empreses

Dilluns, 15 de febrer de 2021 a les 00:00

Presentació de sol·licituds des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.

Convocatòria d'ajuts de la Generalitat relatius a persones treballadores afectades per ERTO, autònoms i empreses afectats per la COVID-19 que esperem:

1.AJUT  EXTRAORDINARI DIRIGIT A PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI DERIVADA DE LA COVID-19 I A PERSONES AMB CONTRACTE FIX DISCONTINU BENEFICIÀRIES DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Obrir el tràmit d’inscripció prèvia a l’ajut extraordinari que té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb bases reguladores més baixes de la prestació per desocupació que han estat afectades per un ERTO, com a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, així com de les persones treballadores amb contracte fix discontinu amb bases reguladores més baixes de la prestació extraordinària.

Persones beneficiàries:
a) Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.
b) Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives. Inscripció prèvia: La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits establerts. Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

Procediment: 

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts han d’emplenar el formulari disponible a l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”.


2. AJUTS EXTRAORDINARIS PER A PETITES EMPRESES, MICROEMPRESES, COOPERATIVES I AUTÒNOMS AMB TREBALLADORS A CÀRREC EN SITUACIÓ DE ERTO
Nova línia d'ajuts de suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i per mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.
Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari. El tràmit per demanar l’ajut s’obrirà dilluns 15 de febrer, fins al dia 22 de febrer de 2021.
A través del següent enllaç<https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/ajuts-empreses-en-erto> posem al vostre abast informació de les bases reguladores  aprovades segons resolució del DOGC núm. 8.336 del passat 8 de febrer i per a la presentació de les sol·licituds.

 3. AJUTS EXTRAORDINARIS PER A PERSONES AUTÒNOMES ENFRONT LA COVID-19 (febrer 2021)
El proper dia 19 de febrer s'obrirà un nou registre perquè persones treballadores autònomes s'inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d'ajuts. Com en la darrera convocatòria les persones que s'inscriguin seran considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.

Beneficiaris
Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).
Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil.
A través del següent enllaç<https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/inscripcioprevia_autonoms_2021-00001> i infografia<https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/inscripcioprevia_autonoms_2021/registre-autonoms.pdf> posem al vostre abast informació dels requisits i tràmits a seguir.

 

Darrera actualització: 15.02.2021 | 19:20