El Departament de Treball publica els ajuts per a treballadors autònoms

Dilluns, 6 d'abril de 2020 a les 00:00

En els enllaços de la notícia podeu accedir als formularis i a la informació

Ajuts del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, destinats a persones treballadores en règim d’autònomsAjut de fins a 2.000€, amb l’objectiu de garantir un salari del mes de març de 950€
Es limita als autònoms com a persones físiques, donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que hagin vist suspesa la seva activitat arran del decret de l’estat d’alarma
Per optar-hi cal que el resultat econòmic del mes de març del 2020 hagi estat inferior a 950€ i haver tingut una reducció mínima del 35% dels ingressos en relació al mes de març del 2019
La base imposable de la darrera declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 25.000€
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia dilluns 6 d’abril i s’estendrà fins a esgotar el crèdit pressupostari. S’ha de tramitar via telemàtica, amb certificat digital. En cas de no disposar-ne, es podrà fer també amb l’idCAT Mòbil  https://idcatmobil.seu.cat/
Les resolucions seran per ordre d’entrada, fins a esgotar la partida prevista de 7,5 milions/€
El tràmit no requereix adjuntar cap documentació justificativa d’ingressos ni despeses, només una declaració responsable
El termini màxim de resolució serà el 5 de juny, s’abonarà en un únic pagament. L’administració podrà requerir documentació justificativa fins al 31 de desembre del 2020
Lloc web del Departament de Treball per efectuar els tràmits: https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?moda=1
Resum ampliat Pimec: https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/preguntes-frequents-dels-autonoms-relacio-als-efectes-del-covid-19

Darrera actualització: 06.04.2020 | 20:32