L'Ajuntament informa de les mesures econòmiques per la COVID19

Divendres, 15 de maig de 2020 a les 00:00

S'ha distribuït un díptic informatiu per totes les llars del municipi

L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortoons ha pres diferents mesures econòmiques amb motiu de la COVID19. Aquestes s'expliquen en un díptic que s'ha distribuït a tota la població. Pel que fa a taxes i preus públics, no es cobraran els preus de l'escola bressol municipal, les activitats dirigides del poliestportiu municipal, el gimnàs municipal, el servei de classes de repàs de Cal Jove i l'ocupació de via pública amb taules i cadires. A més no s'haurà de pagar l'expedició de certificats d'empadronament i urbanístics i aquells altres que siguin necessaris per efectuar qualsevol tràmit en relació a les mesures acordades pel Govern de la Genralitat o de l'Estat.
En l'impost de vechicles de tracció mecànica s'amplia el termini de pagament fins el 30 de maig. Així mateix, es flexibilitza la concessió d'ajornaments i fraccionaments del pagament d'impostos com l'IBI, l'IVTM, i la taxa d'escombraries domèstica i comercial.
Pel que fa a ajudes i subvencions, aquestes s'amplien al pressupost municipal tan les destinades a persones més vulnerables com als col·lectius més perjudicats per la pandèmia. Qualsevol persona que necessiti ajuda per fer front a subministraments bàsics, despeses mèdiques o necessitats d'altra índole pot sol·licitar-ho a l'OAC mitjançant una instància.

 

Darrera actualització: 15.05.2020 | 23:28