10. LLICÈNCIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PARCIAL DELS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

La llicència de primera ocupació és una comprovació de les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova construcció.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de llicència de primera ocupació

 • Altra documentació a aportar

  • Certificat final d’obra, visat i signat per corresponent col·legi professional.
  • Quan sigui d’aplicació, certificat de la Secretaria de Telecomunicacions conforme s’ha presentat el certificat o butlletí d’execució i protocol de proves.
  • Llibre de l’edifici.
  • Sol·licitud mod. 902N (Declaració cadastral nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immoble) degudament complimentat i registrat.
  • Plànols modificats, si s’escau, de l’estat final d’obra (as built).
  • Certificat signat per tècnic director de les obres conforme han estat executades les escomeses dels serveis urbanístics bàsics (aigua, electricitat, telefonia, clavegueram), acompanyat dels documents acreditatius de les companyies subministradores

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les Oficines d'Atenció al Ciutadà

Oficina d'atenció al ciutadà

Major, 36 - 08791 Sant Llorenç d'Hortons - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 937 716 000
Fax: 937 716 308
Adreça electrònica: st.llorensh@ajhortons.cat
Horari:  
dilluns i dimecres de 8 a 14.30 h i de 16.00 a 19.30 h;
dimarts, de 8 a 14.30 h;
dijous i divendres, de 8 a 14 h.

Horari juliol:
El mateix horari, només s'obre la tarda de dilluns.

Horari agost:
El mateix horari, no s'obre cap tarda.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 24.05.2023 | 16:40