Llicència gossos perillosos

Quan es dóna resposta:

Documentació necessària:
 FOTOCÒPIA DEL DNI O PASSAPORT
 FOTOCÒPIA DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
La pòlissa ha de cobrir danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 150.253 €
En aquesta pòlissa han de figurar les dades d’identificació de l’animal.
 FOTOCÒPIA DEL REBUT del pagament de l’assegurança
 CERTIFICAT DE CAPACITAT FÍSICA I PSICOLÒGICA
o S’obté als centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i seguretat Social
 1 FOTOGRAFIA, MIDA CARNET, DEL PROPIETARI
 1 FOTOGRAFIA DE L’ANIMAL
 FOTOCÒPIA DE CARTILLA SANITÀRIA PER ANIMALS DOMÈSTICS
 DOCUMENT ACREDITATIU DEL MICROXIP

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines de l'OAC

Oficina d'atenció al ciutadà

Major, 36 - 08791 Sant Llorenç d'Hortons - Barcelona (Espanya)
Telèfon:937716000
Fax: 937716308
Adreça electrònica: st.llorensh@ajhortons.cat
Horari:  
Horari:
Dilluns i dimecres de 8:00 a 14:30 i de 16:30 a 20:00
Dimarts: de 8:00 a 14:30
Dijous i divendres de 8:00 a 14:00

Horari juliol:
El mateix horari, només s'obre la tarda de dilluns

Horari agost:
El mateix horari, no s'obre cap tarda
Darrera actualització: 06.04.2020 | 15:10