Consells per evitar la proliferació del mosquit tigre

Mosquit tigre / Aedes albopictus

Característiques del mosquit tigre:

És un mosquit invasor que prové del sud-est asiàtic. A Espanya es va detectar per primera vegada el 2004 a prop de Barcelona i actualment es coneix la seva presència especialment a la costa mediterrània, on és força abundant. Pot transmetre malalties com Zika, dengue i molt especialment chikungunya.

La seva presència és molt molesta pel nombre tan elevat de picades que causen, i perquè actuen com a transmissors d'algunes malalties

Amb el canvi climàtic han augmentat molt els mosquits tigres i han tornat malalties que ja estaven eradicades. La manera més efectiva de frenar la proliferació del mosquit és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves. Això només s'aconsegueix eliminant els llocs d'aigua on creixen, habitualment acumulacions en recipients que es deixen a la intempèrie.

Com es comporta:

 • És diürn i també durant el crepuscle, que és l’hora de màxima activitat.
 • Està molt lligat a l’exterior i se set molt atret per la vegetació, que és on s’amaga.
 • El seu hàbitat perfecte és la part de darrera de les cases, amb humitat, ombra i focus de cria.
 • Es fica a dins de les cases.
 • No s’allunyarà gens del lloc on ha nascut si hi té el que necessita (aigua, refugi, ombra i sang). Es desplaça a un radi de 500m des del seu lloc de cria.
 • Vola baix, no sol pujar més d’un metre i mig, per això la majoria de picades són a les cames.

Com ens pica?

 • Pot picar turmells a través de mitjons però no perfora pantalons texans ni roba gruixuda. De vegades, la gent ho creu però és perquè és un mosquit força infiltrant, que es fica per dins de la roba.
 • Pica diverses vegades per un únic àpat de sang, a diferència dels altres mosquits. De manera que un sol mosquit tigre provoca moltes ronxes.

Com es reprodueixen i quin és el seu cicle de vida?

 • L’època d’activitat del mosquit tigre comença al maig i pot durar fins a principis de novembre. 
 • El mosquit tigre pon ous a qualsevol lloc de petites dimensions susceptible de quedar inundat i que contingui aigua durant uns quants dies.
 • Des que el mosquit neix de l’ou, només triga 6 dies en convertir-se en adult.
 • Si l'aigua on creixen s'evapora o s'elimina, les larves i pupes moren sense poder arribar a desenvolupar el mosquit. Per això és important no facilitar-ne la proliferació evitant de mantenir envasos que facin de receptacle d'aigua estancada durant més de deu dies

Per prevenir-ne la proliferació:

 • Cal buidar i posar sota cobert tots els objectes i contenidors on es pugui acumular aigua (gerros, galledes, cendrers, joguines, plats d'animals domèstics, plats de test, etc), i evitar que s'inundin, per exemple, capgirant-los.
 • En el cas d'elements fixos i objectes que no es poden retirar, s'han de revisar atentament com a mínim dues vegades cada setmana i eliminar-ne qualsevol cúmul d'aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.
 • En el cas dels plats de test, quan no es puguin retirar cal mantenir-los secs.
 • Els pneumàtics s'han de mantenir secs i sota cobert.
 • En els casos en què es consideri imprescindible tenir alguna mena de recipient amb aigua i a l'exterior, cal que es mantinguin tapats amb una tapa o una tela de mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).
 • En recipients destapats (per exemple, abeuradors d'animals) cal que l'aigua es renovi dues vegades cada setmana, com a mínim.
 • Les canaleres de recol·lecció d'aigua de les teulades s'han de mantenir netes de restes vegetals. Així mateix, s'ha de fer el manteniment dels embornals dels patis.
 • Cal evitar els forats i les depressions del terra on s'hi pugui acumular aigua, i l'acumulació d'aigua als forats dels arbres (dessecant-los o col·locant-hi algun material inert que tapi el forat, com ara sorra, per evitar que hi entri l'aigua).
 • En el cas concret de les piscines, cal que l'aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquits. Quan estiguin buides, s'han de mantenir del tot eixutes. En el cas de piscines plenes d'aigua, s'han de mantenir en condicions higièniques i sanitàries mitjançant els tractaments de l'aigua adequats per evitar la proliferació de larves de mosquits.
 • Les basses o els estanys també han d'estar en condicions que no suposin un focus de cria per a aquests mosquits.

Informació addicional:

Darrera actualització: 28.06.2023 | 14:13
Darrera actualització: 28.06.2023 | 14:13