Factura electrònica

En aplicació de l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica, els proveïdors poden expedir i remetre factura electrònica restant obligats els detallats en dit article.

En aquest sentit si les seves factures es fan amb format .xml només s’han de penjar a l’enllaç https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=100

Si en el seu dispositiu ordinador no es poden emetre factures en aquest format, hi ha diverses plataformes gratuïtes en les que es poden fer i trametre.  Una d’elles, gratuïta, es el B2Brouter https://www.b2brouter.net/ca/login.html:

S’haurà d’introduir el NIF de l’Ajuntament  P0822000F

El codi DIR de l’Ajuntament es L01082227,  si el demana tres cops sempre es posarà el mateix.

  • Oficina comptable:   ..........
  • Òrgan gestor:    ...........
  • Unitat tramitadora:  ......

Des d’aquesta plataforma ja s’envia automàticament a l’Ajuntament.

Factura electrònica

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.

Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma E-FACT, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Beneficis per a les empreses:

  • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Podeu accedir-hi mitjançant el següent enllaç: E-FACT

Darrera actualització: 27.07.2022 | 10:03
Darrera actualització: 27.07.2022 | 10:03