BAN: Mesures preses per l'Ajuntament per pal·liar la crisi econòmica pel coronavirus

Dimecres, 25 de març de 2020 a les 00:00

S'informa dels nous terminis de pagaments d'impostos i taxes

L’AJUNTAMENT ANUNCIA NOVES MESURES PER PAL·LIAR LA PRESSIÓ ECONÒMICA QUE PATEIXEN LES FAMÍLIES DEGUT A LA CRISI PROVOCADA PEL COVID-19

Atesa la situació d’emergència pel coronavirus COVID-19, l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons pren una sèrie de mesures per intentar mitigar la pressió econòmica que moltes llars viuen aquests dies. En la situació de moltes famílies que han hagut de deixar de treballar o les seves empreses han hagut de realitzar un ERTO i, al seu torn, els autònoms veuran minvada la seva capacitat econòmica. És per això que anunciem aquestes mesures pel que fa a taxes i preus públics, impost de vehicles, recaptació voluntària, recaptació executiva, fraccionaments i ajornaments i multes de trànsit.

 

MESURES CORONAVIRUS

 

TAXES I PREUS PÚBLIS

Respecte les taxes i preus públics de caràcter educatiu, cultural, social, esportiu o econòmic derivades de serveis que no es prestin durant la vigència de l'estat d'alarma, l'Ajuntament no procedirà al cobrament de les mateixes. En concret:

- Llar d’Infants

-Gimnàs

-Activitats dirigides poliesportiu

-Ocupació domini públic amb taules i cadires (terrasses)

 

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

- L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que actualment es troba en període voluntari de pagament s’ha acordat la seva pròrroga fins el 2 de juny de 2020.

 

RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA

- Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020.

- Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020.

- D’aquesta manera, demorarem el càrrec en compte per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament, i facilitarem el compliment de l’obligació de pagament als que no hagin domiciliat

 

RECAPTACIÓ EN EXECUTIVA

Atesa la situació excepcional que estem vivint ,no estem dictant provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu.


FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS

El termini de pagament de les fraccions o ajornaments també s’ha vist ampliat, d’acord amb el següent detall:

- Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà el 30 d’ abril de 2020.

- Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.

 

 MULTES DE TRÀNSIT

Donat que no tenen naturalesa tributària, li resulta d’aplicació la suspensió de terminis acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma.

Us dono les gràcies per com vosaltres, la població de Sant Llorenç d’Hortons, esteu duent aquests dies de confinament.

Així mateix, des de l’Ajuntament, seguirem implantant les mesures que siguin més adients per als ciutadans i ciutadanes.

Gràcies pel vostre esforç.

L’alcalde

Jordi Ferrer Durich
Sant Llorenç d’Hortons, 25 de març de 2020

Darrera actualització: 25.03.2020 | 16:41

Imatges

ban mesures econòmiques 2