Servei Local d'Ocupació

Agunes webs que poden ser d'interès a la ciutadania:

 • En la nostra relació amb l'Agència Tributària i a través de la seva "Oficina virtual": presentar declaracions d'impostos, comprovar les dades i modificar-les, demanar l'esborrany de la declaració de renda, etc.
 • Servei d'Ocupació de Catalunya, a través del servei de Tramitació "on line": renovar la demanda, sol·licitar informes, consultar el CV, etc.
 • A l'Oficina Virtual de la Seguretat Social: demanar un Informe de Vida Laboral, sol·licitar un duplicat de document d'afiliació, consultar l'estat d'una determinada prestació, etc.
 • A través del portal e-tributs.net podem obtenir informació sobre els tributs que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya i realitzar els tràmits més habituals en els procediments tributaris.
 • Treball, Talent i Tecnologia és un programa de la Diputació de Barcelona que forma part d’un Pla Integral de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. El seu objectiu és impulsar l'acompanyament a la transició digital de persones i empreses de l'Alt Penedès.

Tècnica del Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica

 • Des d'octubre del 2022, l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons compta amb una tècnica de servei d'ocupació i promoció econòmica. Es tracta de Jorgina Martínez i serà a l'ajuntament els dilluns, cada quinze dies en horari de 8h a 14h.
 • Els ciutadans interessants en contactar-hi ho poden fer a través del seu correu electrònic (jmartinez@ccapenedes.cat) o bé demanant hora directament a l’Ajuntament.

El Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica realitza diferents accions:

1)  Si estàs en recerca de feina i/o millora laboral t’ofereix:

 • Assessorament i atenció individualitzada a les persones demandants d’ocupació, posant al seu abast informació, orientació, disseny d’itineraris professionals, eines i canals de recerca de feina.
 • Informació referent al mercat de treball.
 • Informació actualitzada sobre l’oferta formativa.

2) Si ets emprenedor/a o tens un projecte d’emprenedoria t’ofereix:

 • Suport i acompanyament integral als emprenedors i emprenedores.
 • Suport i acompanyament en nous projectes.
 • Informació relativa a subvencions, recursos i accions formatives.

3) Si ets una empresa i necessites a assessorament o busques personal t’ofereix:

 • Suport en la definició de llocs de treball, la selecció de les candidatures per cobrir les vacants, informació sobre subvencions i assessorament sobre tipus de contracte.
 • Gestió d’ofertes de feina.
 • Informació relativa a subvencions, recursos i accions formatives.
Notícies
Sant Llorenç d’Hortons té nova tècnica del Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica

Sant Llorenç d’Hortons té nova tècnica del Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica

Es tracta de Jorgina Martínez, i hi serà a l’Ajuntament els dilluns, cada quinze dies, en horari de 8 a 14 hores

S’incorpora un treballador a la brigada municipal en el marc del programa ‘Treball i formació’

S’incorpora un treballador a la brigada municipal en el marc del programa ‘Treball i formació’

A més d’adquirir experiència laboral en un entorn de treball real, tindrà un acompanyament integral i transversal que vetllarà per la seva inclusió social

Activitats