POBLE 2.0

SR. JAUME JULIBERT MOLINE
Adreça electrònica: 
julibertmj@ajhortons.cat

SR. SERGI ZAMORA MATEU
Adreça electrònica: 
zamorams@ajhortons.cat

SRA. TERESA MUNNÉ SAPERAS
Adreça electrònica: 
munnesm@ajhortons.cat

SR. GERARAD BORRUT ROVIRA
Adreça electrònica: 
borrutrg@ajhortons.cat

SRA. VANESSA DÍAZ PRAT
Adreça electrònica: diazpv@ajhortons.cat

 

 

 

Darrera actualització: 17.01.2024 | 19:03