AJUTS PER AL TRANSPORT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA DE L'ALT PENEDÈS

Convocatòria d'ajuts destinats a facilitar el transport adaptat de les persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda.

Aquests ajuts estan disponibles per a aquelles persones que estiguin empadronades a la comarca i que no disposin de mitjans de transport públic adequats o que no puguin utilitzar-los a causa d'impediments de salut.

El propòsit d'aquests ajuts és assegurar que les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir als centres de dia de serveis socials, centres ocupacionals i centres especials de treball de manera còmoda i accessible.

Els ajuts poden ser sol·licitats directament per les persones interessades, així com per part de les seves famílies o bé pels ens locals, les associacions i les entitats que estiguin involucrades en l'organització o subvenció del servei mitjançant el transport col·lectiu.

La quantitat de l'ajut atorgat a cada persona usuària serà determinada pel Consell Comarcal, i aquesta quantitat té com a objectiu contribuir a finançar el cost del transport adaptat. L'import de l'ajut variarà en funció del cost del transport i del nivell de renda de la persona beneficiària.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 2 d'octubre al 20 d'octubre del 2023. És crucial que les persones interessades presentin les seves sol·licituds dins d'aquest termini per a poder optar als ajuts disponibles.

Els ajuts es poden sol·licitar electrònicament des del portal de “Tràmits i gestions” del web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès” (apartat “Benestar Social”). En aquells casos que no puguin tramitar telemàticament la sol·licitud per no disposar de DNI, NIF i/o NIE o justifiqui la manca de mitjans electrònics, hauran de presentar la sol·licitud al registre presencial del CCAP. Cal sol·licitar presencialment amb cita prèvia i personar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana el dia i hora seleccionat.

Per a més informació i suport en la tramitació de l’ajut, podeu contactar amb el Servei de Serveis Socials a través del telèfon 93 890 00 00 ext. 400 o per correu electrònic  ssocials@ccapenedes.cat.

Darrera actualització: 04.10.2023 | 13:50
Darrera actualització: 04.10.2023 | 13:50